Vergelijk Opstalverzekering

Geboortedatum
Uw postcode
Uw huisnummer
Gezinssamenstelling

Opstalverzekering

Een opstalverzekering verzekert je woning tegen brand-, storm- en inbraakschade. Iedereen die een koopwoning met een hypotheek heeft, wordt door de bank verplicht om een opstalverzekering, ook wel woonhuisverzekering genoemd, af te sluiten. Dat is niet vreemd, want je huis is het onderpand van de door de bank verstrekte lening, en als dat afbrandt, is het onderpand ook weg. Door een opstalverzekering af te sluiten ben je automatisch verzekerd tegen schade van buitenaf, waarbij er sprake is van overmacht.  

Dekking opstalverzekering

De premie van een opstalverzekering hangt voornamelijk af van de dekking van de verzekering. Bij het afsluiten van een opstalverzekering kun je kiezen uit een aantal verschillende dekkingscategorieën: uitgebreid, extra uitgebreid en all risk. Daarbij geldt doorgaans hoe uitgebreider de dekking, hoe hoger je premie is. 

  • Extra uitgebreide dekking: deze dekking keert alleen uit bij voorvallen die specifiek zijn opgenomen in de polisvoorwaarden.
  • All risk dekking: deze dekking keert uit bij alle schadegevallen, tenzij ze in de polisvoorwaarden staan uitgesloten. 

Daarnaast hebben de kenmerken van je woning ook invloed op de hoogte van je premie. Niet ieder huis is hetzelfde, dus ook niet iedere premie is hetzelfde. Woon je ver van het water en staan er geen grote bomen om je huis heen? Dan is vooral verzekering tegen brandschade nodig. Woon je echter in het bos en ben je omringd door bomen die mogelijk bij storm om kunnen vallen? Dan is een meer volledige verzekering een betere optie. Ook als jouw huis van meer brandbaar materiaal zoals riet of hout is gemaakt, zal de premie hoger zijn dan bij een huis gemaakt van baksteen.
Over het algemeen geldt: hoe groter de kans op schade, hoe hoger de premie. 

Opstalverzekeringen bekijken

Het is raadzaam om geregeld opnieuw te bekijken of jouw opstalverzekering nog voldoet. Niet alleen omdat het tegen die tijd waarschijnlijk goedkoper kan, maar ook om onderverzekering te voorkomen. Laat daarom iedere vijf jaar de herbouwwaarde van je huis opnieuw berekenen en pas je opstalverzekering, indien nodig, hierop aan. De herbouwwaarde bepaalt voor welk bedrag je je huis moet verzekeren. De herbouwwaarde van je huis is het benodigde bedrag om je huis opnieuw te kunnen bouwen, op dezelfde plek en volgens de zelfde bouwwijze. De herbouwwaarde is niet hetzelfde als de verkoopwaarde, omdat de grond en de locatie niet in de berekening worden meegenomen. 

Het resultaat van de opstalverzekering tool toont een overzicht van de beste en goedkoopste opstalverzekeringen, gebaseerd op de gegevens die jij hebt ingevoerd. Vervolgens kun je online overstappen en ben je direct verzekerd! 

Opstalverzekering of inboedelverzekering

Vaak worden de opstalverzekering en inboedelverzekering door elkaar gehaald, of gaat men er vanuit dat het min of meer hetzelfde is. Wanneer er schade is aan iets dat vast zit aan of in je huis, bijvoorbeeld je tegelvloer, dan krijg je te maken met de opstalverzekering. Heb je schade aan je losse inboedel, bijvoorbeeld je laminaatvloer, dan kun je een beroep doen op je inboedelverzekering. Vaak wordt er dan ook geadviseerd zowel om de opstal- als de inboedelverzekering af te sluiten bij dezelfde verzekeraar. Als er dan schade ontstaat aan je huis en je inboedel, bijvoorbeeld door brand of overstroming, ontstaat er geen onenigheid over welke verzekeraar wat vergoedt. Want daar zit je in zo'n situatie natuurlijk niet op te wachten.