Ga naar overzicht

Aandeel duurzame energie weer gegroeid in 2018

30-01-2019 18:00

Ons totale nationale energieverbruik wordt steeds groener. Zo blijkt uit cijfers die Energieopwek deze maand presenteerde. Het aandeel groene energie in het totale energieverbruik groeide met 0,7 procent, van 6,6 procent in 2017 naar 7,3 procent eind 2018.

De cijfers laten zien dat de trend van de afgelopen jaren ook in 2018 doorzette. Een groei van meer dan een halve procent is een aanzienlijke groei. Die groei zit hem vooral in stroom, welke wederom meer dan voorgaande jaren werd geproduceerd met zonnepanelen. 

Meer duurzame zonnestroom

De zonnepanelen op onze Nederlandse daken werkten ook in 2018 weer hard. De totale productie van deze duurzame zonnestroom steeg met maar liefst 50 procent. Belangrijkste reden van de groei is de sterke toename van het aantal zonnepanelen. Ook de lange zonnige zomer lijkt bij te hebben gedragen aan de mooie cijfers.  

Biomassa plus, windenergie min

Ook biomassa leverde een grotere bijdrage aan de totale stroomproductie. Door het bijstoken van biomassa in kolencentrales groeide deze stroomproductie met een ruime 20 procent. Daarmee neemt biomassa een aandeel van 5 procent in het totale Nederlandse elektriciteitsverbruik. 

Windmolens leken overigens iets minder hard te draaien in het afgelopen jaar. De hoeveelheid groen stroom uit wind bleef nagenoeg onveranderd ten opzichte van het jaar ervoor, zo blijkt uit de data.

Hernieuwbare bronnen op koers

2018 was een goed groene stroom-jaar. Het aandeel van duurzame elektriciteit in het totale elektriciteitsverbruik steeg een dikke 2 procent van 15 naar 17 procent. Energie uit hernieuwbare bronnen deed het afgelopen jaar sowieso goed; de totale productie nam toe van 140 naar 154 petajoule. Wat neerkomt op de eerder genoemde toename van 6,6 naar 7,3 procent van het energieverbruik.