Ga naar overzicht

Aardgas: 3 redenen om er nu al te stoppen

22-05-2020 19:59

De klimaatdoelen. Je hoort er veel over. En er zijn ook nogal wat doelen die we samen willen en moeten halen. Eén ervan is om in 2050 geen aardgas meer te gebruiken voor de verwarming van onze woningen en gebouwen. Maar 2050, dat is over 30 jaar! Waarom zijn we er dan nu al zo mee bezig? We zetten drie reden voor je op een rij.

De wereld moet verduurzamen. Dus ook Europa. Dus ook Nederland. Daarvoor hebben we met elkaar afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. Een van die afspraken is in het kort ‘van het gas af’. We moeten onze woningen, kantoren, winkels en gebouwen verwarmen energie uit hernieuwbare bronnen. Maar waarom moeten we nu al van aardgas af? Dat zou ook in 2030 of 2040 kunnen, toch? Nou, eigenlijk niet. De volgende drie redenen maken het duidelijk.

13.000 wijken, 7 miljoen woningen

Er is veel werk te verzetten als we in 2050 alle huizen in Nederland duurzaam willen verwarmen. Met andere woorden: de energie infrastructuur moet worden aangepast door het gehele land. In zo’n 13.000 wijken wordt het elektriciteitsnet verzwaard en gaat er bijvoorbeeld een warmtenet de grond in.

Isoleren. Ook dat moet er gebeuren met onze huizen. Er wachten nog ongeveer 7 miljoen woningen op isolatie. Om dat op tijd voor elkaar te krijgen moeten er vanaf nu elke dag 640 woningen worden aangepast. Een flinke uitdaging. Zeker als je je bedenkt dat er nu al een tekort is aan gespecialiseerde vakmensen. Beginnen we pas over 10 jaar dan staan we vermoedelijk voor een onmogelijke uitdaging.

Keuzes, mogelijkheden, oplossingen

Overstappen van aardgas naar duurzame verwarming is maatwerk. Er zijn nogal wat factoren waar rekening mee gehouden moeten worden. Wat is de woningdichtheid van een gebied. Welke warmtebronnen zijn er in de buurt. De ene wijk kan gebruikmaken van een collectief warmtenet, voor de andere zijn individuele warmtepompen een betere oplossing. 

Ook zijn er veel partijen bij betrokken. Zoals de gemeente, woningcorporaties, netbeheerders en natuurlijk de bewoners van de wijken en huizen. Het kan zijn dat iedereen andere wensen heeft. En elke keuze heeft een andere kostenplaatje. Ook die puzzel heeft veel tijd nodig om gelegd te worden.

Duurzame bronnen, heel dichtbij

Ons overmatige gasgebruik heeft zo z’n gevolgen. Klimaatverandering, dat is een duidelijke. We gebruiken te veel van wat Moeder Natuur netjes in de bodem wilde bewaren. Naast het verstoken van gas, wat voor die ongewenste uitstoot zorgt, zijn de gevolgen ook heel dichtbij voelbaar. Eén woord: Groningen. Daarmee weet iedereen meteen waar we het over hebben. Inderdaad, aardbevingen.

Maar dan halen we het toch van ver? Uit Rusland bijvoorbeeld. Nee, ook dat is niet de oplossing. Beter zou zijn om in onze energievoorziening minder afhankelijk te zijn van het buitenland. En van de gasindustrie. We hebben hier immers veel duurzame alternatieven. Zon, wind bijvoorbeeld. Oneindige én schone bronnen!