Ga naar overzicht

CBP pleit voor bewaren gegevens websites en apps

17-09-2014 13:01

Als het aan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) ligt slaan providers de gegevens op over het bezoek en gebruik van websites en apps. Zo krijgen consumenten inzicht in hun mobiele verbruik en hebben zij meer invloed op de kosten.

Dat zegt Jacob Kohnstamm, voorzitter van het CBP, in het tv-programma Radar. Kohnstamm deed die uitspraak naar aanleiding van klachten van Vodafone-klanten. Zij klaagden in het tv-programma over plotselinge hogere rekeningen omdat zij volgens Vodafone hun datalimiet overschreden.

Hoog dataverbruik

Als de consument weet welke apps en websites voor het hoge dataverbruik zorgen, kan zo’n situatie voorkomen worden. Daarvoor moeten providers hun klanten een gedetailleerd overzicht geven van deze data-verslindenders, aldus Kohnstamm. Een eenvoudige te realiseren taak voor de providers, zij weten exact welke apps en websites verantwoordelijk zijn voor het hoge dataverbruik.

Inzicht in internetgedrag

Het advies van Kohnstamm staat, opvallend genoeg, haaks op een eerder oordeel van het CBP. Midden 2013 oordeelde de privacybeschermer namelijk nog dat providers juist tevéél gegevens over het internetgedrag van hun klanten registreerden. 

Het CBP deed die eerdere uitspraak naar aanleiding van KPN, dat Deep Packet Inspection toepaste op het dataverbruik van zijn klanten. Hiermee controleerde KPN onder meer of haar klanten Whatsapp gebruikten. Het doel was om daar zo uiteindelijk meer geld voor te vragen.

Volgens het college is Deep Packet Inspection wel toegestaan, maar dan alleen om de consument helderheid te verschaffen in het dataverbruik. Er wordt nog bekeken of de klant hiervoor zelf eerst toestemming moet geven.