Ga naar overzicht

Doelen Energieakkoord alsnog haalbaar door extra maatregelen

23-12-2015 13:31

Ondanks eerdere berichten zijn de doelen die in het Energieakkoord zijn gesteld voor het jaar 2020 tóch haalbaar. Dit vanwege een extra pakket aan maatregelen op het gebied van hernieuwbare energie en energiebesparing. Zo blijkt een rapport dat dinsdag werd gepubliceerd door de Sociaal Economische Raad (SER).

Het rapport brengt de vooruitgang in beeld die wordt geboekt bij het verduurzamen van onze energievoorziening. Alle partijen die betrokken zijn bij het Energieakkoord zijn het eens geworden over het treffen van extra maatregelen. Zo is er onder andere een concreet plan opgesteld om de productie van windenergie op te hogen en komen er verschillende subsidies. 

Duurzaam energie opwekken

Het Energieakkoord bestaat sinds 2013. Toen werd onder meer afgesproken dat Nederland in 2020 veertien procent van de energie op duurzame manier moet worden opgewekt. Daarnaast hebben we getekend voor het realiseren van een aanzienlijke energiebesparing. Ruim drie miljard kubieke meter gas. Een uitdaging die nog een mooie bijkomstigheid heeft: zo’n 15.000 nieuwe banen. 

De nieuwe extra maatregelen zijn zeer divers. Nederland gaat actief werken aan een grotere productie van windenergie, er komen subsidies voor kleinschalige projecten zoals de verduurzaming van sportaccommodaties maar ook voor burgers die zelf lokaal energie willen opwekken. 

Energieakkoord op stoom

Commissievoorzitter Ed Nijpels is blij met de uitkomst van de onderhandelingen voor het aanvullende maatregelenpakket. "De uitvoering van het Energieakkoord is het afgelopen jaar echt op stoom gekomen en met dit aanvullende pakket hebben alle partijen een extra inspanning geleverd. Met deze maatregelen gaat het ons lukken om de vijf hoofddoelstellingen uit het Energieakkoord voor 2020 en 2023 te halen.”

De maatregelen in het intensiveringspakket worden per direct voorbereid en, waar nu al mogelijk, in uitvoering genomen. De Borgingscommissie publiceert in januari 2016 de Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2016 met daarin het tijdpad van de daarvoor benodigde acties.

 

Bron: SER.nl