Ga naar overzicht

Duurzame energie-ambities van EU mogen hoger

21-12-2017 22:52

In 2030 moet 27 procent van de totale hoeveelheid verbruikte energie in de EU duurzaam zijn opgewekt. Dat zijn de plannen van de Europese Commissie. Positief, zou je denken. Milieu-organisaties Greenpeace en het Wereldnatuurfonds denken er echter iets anders over: zij vinden dat de ambities veel hoger kunnen. 

Zowel Greenpeace als het Wereldnatuurfonds vinden het niveau van de ambities zelfs uitermate laag. De ministers van de lidstaten mogen best wat hoger op hun doelen inzetten als het om hun duurzame plannen gaat, aldus beide milieu-organisaties.

Kolen voor Kerstmis

De milieu-organisaties staan niet alleen in hun mening en teleurstelling. Deze wordt gedeeld door EU-commissaris Miguel Canettem, verantwoordelijk voor Klimaat. “De bindende doelen zijn duidelijk onvoldoende. We hebben eerder met elkaar afgesproken voor een spectaculaire kostenreductie van zonne- en windenergie te gaan. Dat gaat op deze manier niet lukken.”

“De energieministers geven de Europeanen kolen voor Kerstmis”, aldus Greenpeace over de instandhouding van subsidies voor vervuilende centrales. Ook het Wereldnatuurfonds is er niet over te spreken: “Het is een schande. Met dit beleid en deze zwakke ambities stemmen zij voor het verbranden van veel meer bomen en voedsel.”

Extra opvallend is dat het Europees Parlement afgelopen oktober nog 35 procent als doel stelde. Volgend jaar wordt er opnieuw gestart met onderhandelingen over de uiteindelijke gezamenlijke doelstelling. 

Voorstellen kolencentrales verzwakt

Tijdens de onderhandelingen in oktober kwamen de ministers wel degelijk met maatregelen die bevordelijk zijn voor duurzame opwekking van energie. Aan de andere kant kwamen zij echter met maatregelen die de voorstellen over kolencentrales verzwakten. “Wij vinden dat in deze voorstellen te veel ruimte wordt geboden voor subsidies aan dergelijke vervuilende centrales.”, zo vertelt minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat). Hij stemde daarom ook tegen. 

Volgens zijn woordvoerder vroeg de minister tijdens de bijeenkomst in oktober aandacht voor de ‘ambitieuze klimaatagenda van het kabinet’. “Hierin staat de reductie van CO2-uitstoot centraal. Nederland zet zich in om het Europese reductiedoel voor 2030 te verhogen tot 55 procent. De minister heeft ook bepleit in de Energieraad”, aldus de woordvoerder.