Ga naar overzicht

Duurzame energieproductie in de EU bijna op 17 procent

01-01-0001 00:00

Het aandeel van de hernieuwbare opgewekte energie binnen de EU ligt momenteel op 16,7%. De in 2010 vastgestelde doelen voor 2020 zijn inmiddels door elf lidstaten van de EU al behaald. Nederland behoort helaas niet tot één van die elf, zo blijkt uit de cijfers van Eurostat van het jaar 2015. 

De EU heeft in het tienjarenplan voor de Europa 2020 strategie een duidelijk standpunt ingenomen omtrent het verbeteren van het klimaat. De Europese economie dient slim, duurzaam en inclusief te worden. De zogenaamde 20-20-20 doelstellingen betreffen drie kerndoelen die elk een verbetering of vermindering van 20% voorstellen. Elke lidstaat heeft haar eigen nationale doelen gesteld waarmee gezamenlijk deze 20% gehaald kan worden. Ook Nederland heeft doelen gesteld, ook al is het geen 20%:

  • 14% van de energie komt uit duurzame energiebronnen
  • 16% minder uitstoot van broeikassen ten opzichte van 1990
  • 1,5% minder energieverspilling per jaar