Ga naar overzicht

Energieleveranciers duidelijker over aanbod

20-07-2016 15:14

Energieleveranciers worden steeds duidelijker in de manier waarop zij hun klanten informeren. Zij vertellen in heldere taal over het contract, de voorwaarden en de kosten, waardoor de consument makkelijker kan kiezen. Dit laat toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) weten naar aanleidingen een recent uitgebreid onderzoek.

Energie vergelijken wordt eenvoudiger. Dat is de conclusie van de ACM. Door de huidige transparantie van de energieleveranciers weet de consument sneller wat hij betaalt. Bovendien kan hij het aanbod van de verschillende energieleveranciers makkelijker vergelijken. De ACM zegt blij te zijn met deze verbetering.

Energieaanbod op maat

Energieleveranciers hebben volgens de wet de verplichting om de consument, hun klanten, volledig en vooral duidelijk te informeren. Dit liet voorheen nog wel eens te wensen over. Daarom heeft de ACM energiebedrijven eind 2014 gevraagd om betere versterking van informatie. Daar hebben zij gehoor aan gegeven. 

De consument krijgt sinds dat, soms dwingende, advies van de ACM het zogenaamde ‘aanbod op maat’: duidelijke en vergelijkbare aanbiedingen. Ook wordt er in de contracten nu helder gesproken over de voorwaarden, de looptijd en het te betalen termijnbedrag.

Inzicht in energieverbruik

Volgens Henk Don, bestuurslid ACM, is het aanbod van het energiebedrijf nu beter te begrijpen. En, heel belangrijk, eenvoudiger om te vergelijken. “Heldere informatie is van groot belang om een goede keuze te kunnen maken. De energieleveranciers hebben hiermee een mooie stap gezet. Maar er zijn meer stappen te zetten. Daar richten wij ons nu op.”

Eindafrekening duidelijker 

Die volgende stap is volgens de ACM dat ook de jaar- en eindafrekening van energieleveranciers duidelijker en vooral begrijpelijker worden. Op die manier krijgt de consument een volledig beeld van aanbod, contract, verbruik en de jaarlijkse kosten. Zo is ook te controleren of de gemaakt afspraken worden nageleefd én kloppen. Volledig inzicht in energieverbruik en kosten, dat is het doel.

 

Bron: ACM