Ga naar overzicht

Heffing Opslag Duurzame Energie stijgt drastisch

09-03-2017 14:39

De heffing die alle Nederlanders betalen voor de ontwikkeling van duurzame energie, de zogenaamde Opslag Duurzame Energie (ODE) belasting, valt in 2020 ongeveer 140 euro hoger uit dan nu, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken. Inmiddels bestaat bijna de helft van de complete energierekening uit belastingen.

Stijging ODE als investering in het milieu

De Opslag Duurzame Energie belasting, afgekort ODE, is in 2013 ingevoerd om de investering in duurzame energie landelijk meer te stimuleren. ODE is een vorm van belasting die je betaalt als je energie afneemt. De subsidiepot van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) wordt hiermee gefinancierd.

Een gemiddeld huishouden betaalt momenteel ongeveer 60 euro per jaar aan ODE. Dat is goed voor een jaarlijks subsidiebedrag van 678 miljoen euro. Dat bedrag stijgt over die jaar jaar naar gemiddeld 200 euro per huishouden, ofwel ruim drie keer zoveel. Dit terwijl bij de invoering in van de ODE-belastingin 2013 nog geen 10 euro op jaarbasis bedroeg. De kans is groot dat de ODE ook na 2020 verder zal stijgen, gezien het feit dat Nederland aanhoudend moet blijven investeren in (het opwekken van) duurzame energie om haar energiedoelstellingen te halen. De vraag naar (groene) stroom is namelijk vele malen groter dan de hoeveelheid die op dit moment duurzaam geproduceerd kan worden. De stijging van de ODE belasting moet er voor zorgen dat er meer opwekkingsmogelijkheden komen en we met zijn allen minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen.  

Stijging transportkosten

Naast de ODE stijgen dit jaar al de transportkosten met ongeveer 13 euro. Netbeheerders mogen vanaf 2017 namelijk hogere kosten doorberekenen voor het transport van stroom en gas en het onderhouden van het energienetwerk.