Ga naar overzicht

Huishoudens gaan meer verbruiken na lagere energienota

19-01-2016 13:14

Dankzij energiebesparende maatregelen daalt het energieverbruik van onze huishoudens. Daardoor vallen onze energienota’s lager uit. Naast dat bijzonder gunstige en fijne effect blijkt ook dat we juist door die lage rekening weer meer energie gaan gebruiken. We worden dus minder oplettend.

Het effect van de besparingen wordt hierdoor zo’n 30 procent tenietgedaan. Dat is de opmerkelijke conclusie die econoom Erdak Aydin naar voren brengt in zijn proefschrift die hij schreef aan de Tilburg University. 

Energiebesparende maatregelen: té rooskleurig?

Aydin deed onderzoek naar de effecten van energiebesparende maatregelen zoals het verplichte energielabel voor apparaten en de strengere isolatievoorschriften voor nieuwbouwwoningen. En wat bleek? Dergelijke maatregelen leveren niet altijd op waarvoor ze van tevoren bedacht zijn.  

Consumenten kiezen niet zomaar voor nieuwe technologie. Er wordt nog regelmatig gekozen voor goedkopere apparaten die energie slurpen. Dit ten koste van zuinige apparaten die weliswaar duurder zijn in aanschaf, maar in gebruik een stuk voordeliger zijn.

Verwarming graadje… hoger?

Ook een beter geïsoleerd huis brengt consument in de verleiding om de verwarming om die reden een graadje hoger te zetten. De goede isolatie van de woning zorgt immers voor een besparing op de stookkosten! Klopt, maar alleen wanneer je er verstandig mee omgaat.  

Het gegeven dat de vraag naar energie toeneemt als de energienota lager uitvalt, heet ook wel het rebound-effect. De omvang van dit effect was tot nu toe nauwelijks onderzocht. De verschillen tussen categorieën bewoners zijn behoorlijk. Aydin: "Huiseigenaren zijn zuiniger dan huurders. Huiseigenaren hebben een rebound-effect van 26,7 procent, huurders van 41,3 procent."

Overigens hebben de energiebesparende maatregelen als het energielabel voor apparaten en wonqngisolatie een positief effect op het verbruik van zo’n tweederde van de ondervraagde huishoudens. En dat is nog altijd een gunstig resultaat.

  

Bron: Tilburg University