Ga naar overzicht

Huishoudens Groningen en Drenthe verbruiken meeste gas

29-04-2019 19:57

In de provincies Groningen en Drenthe verbruiken huishoudens het meeste gas van Nederland. Zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de zuidelijke helft van het land zitten andere grootverbruikers: in Limburg en Brabant wordt er juist het meeste stroom verbruikt.

Het CBS deed onderzoek naar gas- en stroomverbruik in Nederland. Daarbij werd rekening gehouden met onder meer de grootte van de woning en het type woning. Beide uiteraard direct van invloed op de hoeveelheid energie die wordt verbruikt. Het onderzoek leverde interessante cijfers en inzichten op, aldus het CBS.

Energieverbruik verschilt per provincie

Zo blijkt het energieverbruik in Flevoland een stuk lager te liggen dan in andere provincies. Dat is eenvoudig te verklaren: Flevoland is een groeiprovincie met in verhouding veel nieuwbouwwijken. Jonge woningen dus die duurzamer zijn gebouwd dan veel oudere woningen in andere provincies. 

Ook ligt het energieverbruik in steden lager dan op het platteland. In de buitengebieden zijn huizen veelal groter, vaker vrijstaand en gelegen op uitgestrekte vlaktes waar wind en kou vrij spel hebben. Ook zijn bijvoorbeeld oude boerderijen in veel gevallen minder goed of zelfs slecht geïsoleerd. 

Ook uitschieters in stroomverbruik zijn duidelijk aan te wijzen op de kaart van Nederland. Zo vind je de grootste verbruikers vooral in het zuidoosten van het land. De grootste ‘stroomvreters’ wonen in de gemeente Rozendaal bij Arnhem. Hier staan in verhouding veel villa’s. Ook in een rijke gemeente als Wassenaar wordt veel stroom verbruikt. Wellicht hebben deze huiseigenaren een meer dan gemiddeld aantal elektrische apparaten. 

Goed om te vergelijken

Ook is er per provincie gekeken naar het overstapgedrag van de inwoners. Er blijkt ook flink verschil te zitten in hoe vaak en hoeveel er wordt overgestapt naar een nieuwe energieleverancier. Opvallend is dat juist in een provincie als Drenthe, waar veel energie verbruikt wordt en daarmee ook veel te besparen valt, weinig wordt overgestapt. Zo’n 40 procent minder dan in bijvoorbeeld provincie Utrecht. 

Waar je woont heeft dus invloed op de gemiddelde bespaarpotentie bij een overstap naar een nieuwe energieleverancier. Immers, in een provincie waar veel energie wordt verbruikt valt meer te besparen. Het bespaarbedrag is in Drenthe gemiddeld 383 euro per jaar, in Flevoland 254 euro per jaar. Goed om eens over na te denken. En natuurlijk om eens te vergelijken!