Ga naar overzicht

Lagere energierekening door Europese wetgeving

31-07-2015 15:32

De Europese wetgeving omtrent het energieverbruik van huishoudelijke apparaten valt in goede aarde bij de Nederlandse consument. Sterker nog, meer dan driekwart van de huishoudens vindt nog strengere regels een uitstekend idee. Niet zo vreemd, want dankzij de EU normen besparen huishoudens straks zo’n 350 euro per jaar.  

En dat is natuurlijk aantrekkelijk, want besparen daar houden we van. 88 procent van de Nederlandse huishoudens zegt dan ook blij te zijn met de Europese wetgeving. 76 procent geeft zelfs aan dat de regels nog wel wat strenger mogen. Naast de aantrekkelijke jaarlijkse besparing van zo’n 350 euro is het beleidspakket ook nodig om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te behalen.

Energieverbruik en energielabels

De gegevens komen voort uit een onderzoek van Panelwizard in opdracht van Natuur&Milieu. Aanleiding daarvoor is het nieuwe beleidspakket waaraan de Europese Commissie momenteel werkt. Het pakket moet het energieverbruik van huishoudelijke apparaten verlagen.  

Onderdeel van de maatregelen is onder andere de vervanging van het huidige energielabelsysteem. Het nieuwe label geeft de consument veel meer inzicht in hoeveel energie een elektrisch apparaat werkelijk verbruikt. Het is echter nog even afwachten op de EC ook de normeringseisen voor het energieverbruik van apparaten (de Ecodesign richtlijn) voldoende gaat aanscherpen. De richtlijn bespaart nu al zo’n 350 euro per jaar, maar kan nog veel meer opleveren.

Besparen op energielasten

Het onderzoek levert meer interessante cijfers op. Een opvallende 93 procent van de ondervraagden vindt dat producenten hun apparaten zo energiezuinig mogelijk moeten maken. Bovendien verlangt 87 procent duidelijk informatie over het energieverbruik van apparaten en 41 procent geeft aan dat deze informatie één van de hoofdredenen is om een apparaat wel of niet te kopen. 

De cijfers spreken boekdelen. Nederlandse consumenten zien meer en meer het belang in van bewust omgaan met energie. Vanwege het klimaat, maar zeker ook vanwege de grote besparingen die het oplevert. Nu de Europese Commissie met aangescherpte regelgeving komt, wordt besparen op energielasten ook in de toekomst steeds makkelijker.