Ga naar overzicht

Nederland te positief over klimaatdoelen duurzame energie

31-05-2018 10:41

Groene energie, duurzaamheid, klimaatverandering en de energietransitie… We horen de termen overal en veelvuldig in de media. Ondanks dat er veel aandacht voor is in het nieuws blijken veel Nederlands eigenlijk geen idee te hebben voor welke energieopgave we in Nederland staan. Aldus onderzoek van Greenchoice. 

De energieleverancier liet onlangs onderzoek uitvoeren door marktonderzoeksbureau Novio Research. Uit de resultaten blijkt dat vrijwel iedereen termen als groene energie, duurzaamheid en de energietransitie vaak heeft gehoord en grotendeels weet wat ze betekenen. Wat de impact is van de energietransitie en welke opgave er voor ons land ligt bij het opwekken van duurzame energie, dát is minder bekend.

Duurzame doelen

De Nederlandse regering heeft ambitieuze plannen met betrekking tot ons energieverbruik. Zo wil zij onder meer dat in 2020 tenminste 14 procent van ons energieverbruik afkomstig is van hernieuwbare bronnen. Duurzaam opgewekt energie dus. Het onderzoek laat zien dat slecht 40 procent van de ondervraagde Nederlanders hiervan op de hoogte is. De meesten denken dat het percentage veel hoger is dan de gestelde 14 procent, namelijk 50 procent.

Ook wat we nu gezamenlijk aan duurzame energie verbruiken is een onbekend getal voor de Nederlander. Zo’n 50 procent geeft aan niet te weten hoe hoog het percentage is. De ondervraagden die het wél denken te weten, zijn té positief. Zij denken dat 26 procent van de opgewekt energie duurzaam is. In werkelijkheid is dit 5,9 procent (gemeten in 2016). 

Zelf groene energie opwekken

Volgens Greenchoice is het van belang dat meer consumenten hun eigen energie gaan opwekken. Zeven op de tien gebruikers van groene stroom geven aan hun stroom niet zelf op te wekken. Een reden hiervan is dat 39,6 procent in een huurhuis woont. Ook denken velen dat het hebben van een groene energieleverancier voldoende is om de duurzame doelen te behalen. 

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat de meeste Nederlanders zonnepanelen op het dak van hun woning als beste optie zien voor het opwekken van duurzame energie. Gevolgd door zonneparken. Windmolens blijken het minst favoriet onder de Nederlanders.