Ga naar overzicht

Nederlander gebruikt liefst groene stroom uit eigen land

28-05-2020 21:03

De Nederlandse energieconsument gebruikt het liefst groene stroom van eigen bodem. Zo blijkt uit een enquête die klimaatstichting HIER afgelopen maand hield. Ook zijn de meeste ondervraagden zich bewust van de verschillen tussen groene stroom uit eigen land en uit het buitenland.

Je hebt groene stroom en groene stroom. Zo weet ook mevrouw Van der Weiden van de stichting HIER: “Groene stroom uit het buitenland is alleen op papier groen, maar zorgt niet voor meer duurzame energie.” Met andere woorden: door groene energie uit het buitenland te halen, neemt het aandeel groene energie van Nederlandse bodem in het totale energieverbruik niet toe.

Meer vraag, meer Nederlands stroom

Op dit moment werken we massaal thuis. De economie heeft bovendien een flinke dip te verwerken. Dat maakt de huidige tijd een goed moment om onze eigen economie een duurzame steun in de rug te geven. Hoe? Door over te stappen op groene stroom die is opgewekt in Nederland.

Door te kiezen voor groene stroom van Nederlandse bodem heb je als consument direct invloed op de productie van duurzame energie in ons land. Hiermee groeit immers de vraag en zal er meer worden geproduceerd, geleverd en gebruikt. Daarmee neem het aandeel groene energie van Nederlandse bodem in het totale energieverbruik toe.

Bijna 50 procent vóór stroom van hier

Aan het onderzoek namen 1.596 ondervraagden deel. Van deze groep liet 40 procent weten de voorkeur te geven aan hernieuwbare stroom. Iets meer dan 6 procent steunt het liefst een Nederlands project en 15 procent wekt het liefst zelf z’n stroom op, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Zo’n 20 procent maakt het niet uit waar de stroom vandaan komt. Opvallend is dat vrouwen vaker voor groene stroom kiezen dan mannen.