Ga naar overzicht

Percentage duurzame energie nauwelijks gestegen

30-05-2017 15:09

Het percentage duurzame energie over het totale verbruik is tot nu toe nauwelijks gestegen ten opzichte van het totale verbruik van 2016. Waar het aandeel van duurzame energie in ons totale energieverbruik in 2015 op 5,8 procent lag, is dit in 2016 gestegen naar een luttele 5,9 procent.

Gebruik wind- en zonne-energie

Het gebruik van zonne- en windenergie is wel degelijk gestegen, met maar liefst 20 procent ten opzichte van 2015. Door de aanhoudende kou in 2016 is het totale energieverbruik ook gestegen, waardoor de stijging van duurzame energie in verhouding dus beperkt bleef. Van de groene energie die is verbruikt in 2016, is biomassa met een aandeel van 63 procent verreweg de grootste bron. Daarnaast werden er vooral veel windmolens en zonnepanelen geplaatst.