Ga naar overzicht

Energiekosten stijgen enorm onder Rutte III

27-10-2017 12:58

De vorming van het nieuwe kabinet is een feit en daarmee komen ook de eerste plannen naar buiten voor de nieuwe kabinetsperiode. Nu al blijkt dat veel huishoudens er onder Rutte III op achteruit gaan als het om de energierekening gaat. 

Volgens Vereniging Eigen Huis (VEH) hebben de plannen van het nieuwe kabinet grote impact op de hoogte van de energierekening. De belangenorganisatie vindt dat de duurzaamheidstoeslag en de energiebelasting veel te hoog worden. Zoals het er nu uitziet, is de kans groot dat bepaalde groepen straks hun energierekening niet meer kunnen betalen, aldus de VEH.

Bezuiniging energiebelasting

Huishoudens en bedrijven krijgen via de belasting korting op de energie. De nieuwe coalitie wil flink gaan snijden in deze korting. In totaal zal er 393 miljoen euro worden beknibbeld op de korting die al jaren bestaat. Met name huishoudens gaan deze bezuiniging voelen. Zij draaien voor 85 procent van het totaal te bezuinigen bedrag op, dat komt neer op 337 miljoen euro. 

Hierdoor zal de belastingkorting met 51 euro omlaag gaan. Daarnaast stijgt de ODE-belasting (Opslag Duurzame Energie) en verhoogt het kabinet ook nog eens de energiebelasting op aardgas. Een prijzige optelsom voor Nederlandse huishoudens.

Betaalbaarheid stroom en gas

Vereniging Eigen Huis heeft in alle nieuwe kabinetsplannen nog niets kunnen vinden over hoe de overheid de consument gaat stimuleren om energie te besparen. Ook over het terugdringen van de CO2-uitstoot heeft Rutte III nog geen uitspraken gedaan. 

Behalve voor huiseigenaren zullen de kabinetsplannen ook voelbaar zijn voor huurders. De Woonbond, belangenbehartiger van huurders, schat in dat ook de koopkracht van deze groep erop achteruit gaat. Ook voor hen zal de betaalbaarheid van stroom en gas een grotere uitdaging worden. 

Salderingsregeling

Een andere verrassing van Rutte III is het plan om al eerder te sleutelen aan de salderingsregeling voor eigenaren van zonnepanelen. De eerdere belofte dat dit vanaf 2023 zou veranderen, is nu gebroken want de eerste wijzigingen zullen al vanaf 2020 van kracht zijn. VEH noemt de voorgenomen maatregel van het nieuwe kabinet onbetrouwbaar. “Voor mensen die een duurzame bijdrage willen leveren in de energietransitie - door bijvoorbeeld te investeren in zonnepanelen - vergroot dit de onzekerheid. Een verkeerd signaal vanuit de overheid, wat ons betreft.”