Ga naar overzicht

Slechts 8% van NL huishoudens wil tv-abonnement opzeggen

28-09-2015 15:21

Nederlanders zitten nog altijd graag voor de televisie. Toch denkt acht procent van de Nederlandse huishoudens erover om binnen nu en twee jaar het tv-abonnement op te zeggen. Er lijkt beweging te zitten in de manier waarop we tv willen kijken. 

De reden dat het verrassend hoge percentage Nederlanders hun huidige tv-abonnement heroverweegt, is dat zij steeds meer programma’s via internet bekijken. Ook het aantal Nederlanders dat hun abonnement in de komende twee jaar niet wil opzeggen is gedaald van 58 naar 47 procent. Zo blijkt uit een onderzoek dat Telecompaper in augustus van dit jaar deed.

Opzeggen tv-abonnement: nieuwe ontwikkeling?

De toename van het aantal ‘cord cutters’, zoals het opzeggen van een traditioneel tv-abonnement wordt genoemd, is opzienbarend. In januari 2015 gaf vier procent aan de stap te nemen. Nu, een half jaar verder, geeft acht procent aan ergens in de komende twee jaar het abonnement op te willen zeggen. Een verdubbeling dus. Bovendien geeft nog eens 5 procent aan in de toekomst geheel over te willen stappen naar online kijken.

Toch blijven veel Nederlanders schommelen in de beslissing om hun abonnement wel of niet op te zeggen. Dat komt vooral omdat we toch graag live tv kijken, zoals nieuwsuitzendingen, live shows en sportwedstrijden. 

Overstappen aanbieder of online kijken?

De keuze om het tv-abonnement wel of niet op te zeggen blijkt ook af te hangen van leeftijd. Jongere tv-kijkers denken vaker dat het abonnement binnen het huishouden de deur uit zal gaan. Zo’n dertien procent van de 12 to 19 jarigen denk dat dit gaat gebeuren. Onder de 20 to 29 jarigen voorziet 12 procent een ‘cort cut’ in de komende twee jaar, en in de groep in de leeftijd van 30 tot 39 jaar denkt zo’n 11 procent hier over.

Mensen van 50-64 jaar hebben beduidend minder vaak het plan om het reguliere abonnement de deur uit te doen, een kleine vijf procent denkt erover. Vrijwel niemand van 65 tot en met 80 jaar denkt er aan het lineaire tv-abonnement in te ruilen voor een volledige online kijkervaring. 

Toch is het voor iedereen goed om zijn tv-abonnement eens onder de loep te nemen. Als is het alleen om eens te bekijken of het goedkoper kan of om te onderzoeken of er andere abonnementsvormen en pakketten zijn die nog beter aansluiten op de persoonlijke wensen. 

 

Bron: Telecompaper