Ga naar overzicht

Toename internetgebruik onder ouderen

01-01-0001 00:00

In de leeftijdscategorie 65 tot 75 jaar is het internetgebruik sinds 2005 meer dan verdubbeld. Bijna nergens in de EU is het gebruik zo hoog als in Nederland binnen deze groep. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Meer dan de helft van 65- tot 75-jarigen dagelijks op internet

Op dit moment maakt 8 op de 10 van de 65- tot 75-jarigen gebruik van internet. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2005. Meer dan de helft van die groep gebruikt zelfs dagelijks internet. 

Bellen, winkelen en bankieren 

Ouderen maken steeds meer gebruik van de diverse mogelijkheden van het internet. Was het aandeel 65- tot 75-jarigen dat telefoneert via internet (bijvoorbeeld via Skype) in 2005 nog te verwaarlozen, in 2013 was dit 15 procent. Het aandeel dat online winkelt steeg in dezelfde periode van 7% naar 32%, en het aandeel dat bankiert via internet van 16 naar 57 procent. Bijna drie op de tien 65- tot 75-jarigen maakten in 2013 gebruik van sociale media.

Meegegroeid met het internet

Ouderen van nu zijn mee gegroeid met het internet. Een woordvoerder van het CBS verklaart:  "De mensen die toen 50 waren en early adapters waren, zijn internet blijven gebruiken. Die zijn inmiddels de 65 gepasseerd. Belangrijk is ook dat de apparatuur en software steeds gebruiksvriendelijker is geworden. Het is veel intuïtiever en daarmee ook makkelijker voor ouderen."