Ga naar overzicht

Uren bijhouden in AFAS: Super simpel met deze koppelingen

22-03-2022 10:35

Uren bijhouden in AFAS: Super simpel met deze koppelingen Als ondernemer weet je het belang van een goede urenregistratie maar al te goed. Of je nu als zzp’er werkt waarbij je moet voldoen aan de urennorm die de belasting stelt of dat het gaat om de verschillende projecten die je binnen je onderneming hebt, je wilt uiteindelijk inzichtelijk hebben hoeveel uur je bezig bent met bepaalde werkzaamheden. Vaak worden er binnen een bedrijf allerlei programma’s voor gebruikt. Door het toepassen van de juiste AFAS koppeling kan je veel fouten in de aantallen voorkomen.

Belang van registreren

Het belang van registreren van je uren is eigenlijk maar voor een ding belangrijk. Namelijk of je genoeg winst maakt om de zaak rendabel te houden. In het kort gezegd heb je twee soorten uren, directe en indirecte uren. Directe uren zijn de uren die je daadwerkelijk kan declareren. Zeker als startende ondernemer is het lastig om de directe uren zo hoog mogelijk te houden. Indirecte uren zijn de uren die je niet kan factureren. Denk aan bijvoorbeeld het maken van je website. Maar de juiste registratie zorgt voor de juiste informatie. Met die informatie kan je het bedrijfsproces bijsturen.

Problemen bij registeren

Elk project kent vaak zijn eigen manier van het registreren van de uren. De verschillen in deze manier van registreren zorgen ervoor dat het lastig kan zijn om op de juiste manier de uren over te zetten en te vergelijken met andere projecten. Daarnaast kan een probleem ook zijn dat de binnendienst de uren registreert op een computer en de buitendienst dit soms doet op papier of in sommige gevallen ook via een app. Deze verschillende manieren zorgen ervoor dat er snel fouten kunnen zitten in de registratie van de uren en dit tot gevolg heeft dat er misschien uren niet gefactureerd kunnen worden.

Oplossing

De oplossing als het gaat om op de juiste manier omgaan met de urenregistratie is wel het feit dat je een koppeling kan maken tussen de verschillende systemen. Door de verschillende manier van registreren te koppelen bereik je dat de fouten bij het opnieuw moeten invoeren niet meer gemaakt worden. Je zorgt ervoor dat je door de koppeling ook precies kan zien op welk project er welke winst gemaakt wordt en de verhouding tussen directe en indirecte uren zijn ook snel zichtbaar.

De juiste koppeling

Op de website van salure.nl is een overzicht te vinden van de verschillende programma’s die door een AFAS koppeling aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Daarnaast is het ook mogelijk om een specifieke koppeling aan te vragen zodat deze gebouwd kan worden. Als het gaat om de urenregistratie is dat een absolute meerwaarde die voor het goed functioneren van je bedrijf van belang is.