Ga naar overzicht

Van het gas af: huiseigenaar krijgt rekening duurzame keuze

31-03-2019 12:25

Als huiseigenaar overstappen van gas op duurzaam opgewekte energie? Dan krijg je daarvoor een rekening: aan het afsluiten van een gasaansluiting zitten individuele afsluitkosten verbonden. Volgens Natuur & Milieu en Greenchoice kunnen deze kosten beter verdeeld worden over alle huishoudens. 

Socialiseer de afsluitkosten, aldus de stichting en energieleverancier. Dat is eerlijker en het stimuleert huiseigenaren om sneller en eerder van het gas af te gaan. De kosten van het afkoppelen van het gasnet komen gemiddeld op 617 euro per woning. Deze kosten komen nu volledig voor rekening van de huiseigenaar. “Een oneerlijke situatie”, zo vindt Natuur & Milieu. “Vooral omdat de huiseigenaar een duurzame keuze maakt. Dat moet juist worden aangemoedigd."

Van het gas af? Drempel verlagen!

Volgens Emile Püttmann, adviseur sectorontwikkelingen van Greenchoice, is er weinig begrip voor de kosten. “Huiseigenaren worden opgeroepen om de stap te maken van gas naar een duurzamer alternatief. Ieder moet immers bijdragen aan de gestelde en afgesproken doelen uit het klimaatakkoord. Het is ongepast om mensen die een bewuste en goede keuze maken te ‘bedanken’ met een factuur. Dat maakt de drempel alleen maar groter voor huiseigenaren die van het gas af willen."

Eerlijke verdeling afsluitkosten

“Wil je huiseigenaren enthousiast maken om de duurzame stap te zetten, dan moet de overheid de kosten voor afsluiting eerlijker verdelen”, zo vindt ook Rob van Tilburg, woordvoerder van Natuur & Milieu. De stichting liet onderzoek doen door CE Delft naar eerlijker manieren om de kosten te verdelen. Daaruit kwamen drie passende opties naar voren: via algemene belastingen, via een opslag op nettarieven van huishoudens die gas afnemen en via een mix van deze beide opties. 

“De mixvariant komt als meest effectief en eerlijk uit het onderzoek”, vertelt Van Tilburg. “Hierbij dragen alle belastingbetalers bij aan de kosten, natuurlijk inclusief de huishoudens die van het gas afstappen. Tegelijk moedigt deze variant overwegers of twijfelaars aan om de stap te maken. Ben je eenmaal afgesloten van gas dan betaal je immers ook de opslagkosten niet meer."

Natuur & Milieu en Greenchoice moedigen de overheid aan om haast te maken met de herziening van de kostenverdeling, zodat de drempel om te verduurzamen snel verdwijnt. Zodra hierover meer nieuws is, lees je het hier op verlaagjemaandlasten.nl.