Ga naar overzicht

Vanaf mei minder hypotheek door telefoonabonnement

01-05-2017 10:46

Ben je van plan om binnenkort een nieuw telefoonabonnement met toestel af te sluiten? Dan moet je vanaf 1 mei eerst kunnen aantonen dat je kredietwaardig bent. Een provider kan namelijk bij een abonnement op afbetaling van meer dan 250 euro van je vragen om eerst een leentoets af te nemen. Dit kan bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). 

Positieve registratie, negatieve gevolgen? 

Nadat je een leentoets hebt afgenomen bij het BKR, krijg je ofwel een positieve ofwel een negatieve BKR registratie. Ca. 90 procent van de Nederlandse geregistreerden hebben een positieve BKR registratie. Je krijgt paste maken met een negatieve BKR registratie wanneer je verzaakt om je lening volgens de afgesproken termijnen af te betalen. Dit gebeurt echter niet zonder een flink aantal waarschuwingen en aanmaningen. Wanneer je kredietwaardig blijkt, mag je je nieuwe smartphone op afbetaling afnemen. Deze lening, ofwel krediet, wordt dan vervolgens wel geregistreerd bij het Bureau Kredietregistratie (BKR).

Deze registratie, hoe klein ook, kan van grote invloed zijn op je leencapaciteit, mocht je in de toekomst een andere lening of hypotheek willen afsluiten. Heb je een negatieve BKR registratie, dan blijk je natuurlijk niet erg kredietwaardig. Toch hoeft een BKR registratie niet compleet nadelig te zijn: indien je je smartphone altijd volgens overeengekomen termijnen afbetaalt, schept dat vertrouwen bij hypotheekverstrekkers. Dit kan juist in het voordeel van toekomstige huizenkopers werken. 

Geld lenen kost geld

Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet toe op de nieuwe regel voor consumenten en providers. Door transparanter te zijn over het merken van smartphones op afbetaling als lening, hoopt zij dat consumenten zich bewuster worden van hun koopgedrag. Consumenten worden op deze manier beter beschermd tegen aankopen die zij zich niet kunnen permitteren, evenals bescherming tegen providers die abonnementen op zo'n wijze presenteren dat mensen niet doorhebben dat het om een lening gaat. 

Telecomproviders moeten volgens AFM echter nog meer stappen zetten om de markt transparanter te maken: zo moet de slogan 'Let op: geld lenen kost geld' voortaan in alle reclame uitingen opgenomen worden, ook de abonnementskosten moeten duidelijker uiteen worden gezet. Telecomproviders dienen de abonnementskosten en de kosten van de lening duidelijk van elkaar splitsen. Hierdoor wordt het voor consumenten ook een stuk gemakkelijker om op reële wijze verschillende abonnementen en contracten met elkaar te vergelijken.