Ga naar overzicht

Weer meer stroom opgewekt door windmolens en zonnepanelen

30-03-2018 13:03

Afgelopen jaar was een goed jaar voor duurzame energie. Over heel 2017 werd ruim 10 procent meer elektriciteit uit duurzame bronnen opgewekt dan in 2016. Vooral windmolens en zonnepanelen produceerden flink meer groene energie.

De positieve cijfers komen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens de onderzoeksinstantie kwam de totale productie van duurzame elektriciteit in 2017 uit op 17 miljard kilowattuur (kWh). In het jaar daarvoor kwam het totaal op 15 miljard kWh. Een aanzienlijke groei dus en bovendien een mooi aandeel in de totale stroomproductie: deze groeide van 12,5 naar bijna 14 procent. 

Windmolens draaien volop

De grootste productenten van groene energie zijn - al jaren op rij - de windmolens. Zij nemen veruit het grootste deel van de hernieuwbare energieproductie voor hun rekening: maar liefst 60 procent. De nummer twee in het lijstje is biomassa met ongeveer 30 procent en om een derde plaats staan zonnepanelen. Deze zijn goed voor 10 procent van de totale productie van hernieuwbare energie.

Dat de windmolens bovenaan het lijstje van grote producenten staan is geen verrassing. Volgens het CBS danken de molens hun eerste plaats aan hun omvang in aantal. In de tweede helft van 2016 werd een groot aantal windmolenparken opgeleverd. De energie die deze parken in dat jaar produceerden telden ook mee in het totaal van 2017. 

Continue toename duurzame elektriciteit

Het is overigens wel zo dat de continue groei in capaciteit van de windmolens in 2017 stagneerde. En dat terwijl deze aanhoudend steeg sinds 2007. Voor het eerst in 10 jaar nam de capaciteit van windmolens dus niet toe. In diezelfde periode groeide de totale productie van duurzame elektriciteit overigens flink. Continu en in een rechte lijn. Alleen in 2013 en 2014 was er een kleine afname, waarna de productie vervolgens weer rap toenam.