Privacy

Sinds 1 september 2001 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van kracht. De nieuwe wet biedt een nog betere bescherming van uw persoonlijke gegevens. Uiteraard houdt Internet Connections BV zich aan deze wet. Internet Connections BV hecht veel waarde aan uw privacy. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.
Via de website Verlaagjemaandlasten.nl, onderdeel van Internet Connections B.V. kan men zich :
- Aanmelden voor de nieuwsbrief
- Aanmelden voor de Contractwizard om herinnerd te worden aan het aflopen van uw contract.
- Aanmelden bij energiebedrijven, Internetprofiders, Telecombedrijven en verzekeraars
- N.A.V. uw aanmelding kunt u benaderd worden over de kwalitiet van de geleverde dienst via Verlaagjemaandlasten.nl, dit ter verbetering van onze dienstverlening. De website Verlaagjemaandlasten.nl wordt voor de communicatie over bovengenoemde services ingezet. Via deze websites verzamelen wij bepaalde gegevens.
Hieronder treft u gegevens aan over Internet Connections B.V. , die u nodig heeft indien u met ons zou willen communiceren:
Bezoekadres:
Rodetorenplein 15
8016 LB Zwolle, Overijssel     
Algemene info:
E-mail [email protected]
KVK Zwolle 67352103 BTW-nummer: 856944191B01

Begripsomschrijvingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
- Verantwoordelijke: Internet Connections B.V., gevestigd te Zwolle (Nederland), Rodetorenplein 15.
- Persoonsgegevens: alle tot een individuele persoon herleidbare gegevens.
- Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot die persoonsgegevens vanaf het verzamelen tot aan het vernietigen.
- Bezoeker: bezoeker van onze website, die niet noodzakelijkerwijs een "gratis aanmelder" is.
Gegevensverzameling
- Passief verstrekte informatie: Bij het surfen over het internet stelt u, wellicht zonder dat u zich daarvan bewust bent, ons (maar mogelijk ook anderen) in staat om gegevens over u te verzamelen. Voorbeelden hiervan zijn het 'IP-nummer' van de computer waarmee u over het internet surft, het besturingssysteem, de internetbrowser die u gebruikt en de internetpagina's die u bekijkt. Internet Connections BV kan met deze gegevens de kwaliteit en toegankelijkheid van zijn internetpagina's verbeteren. Zo komen we op deze manier te weten welke pagina's veel en welke weinig worden bekeken. Voor zover we deze gegevens gebruiken, is het altijd anoniem en getotaliseerd.
- Cookies: Internet Connections BV gebruikt eveneens een andere methode (zgn. "cookies") die veel op internetpagina's worden gebruikt om deze beter te laten functioneren en beter af te stemmen op de voorkeuren van gebruikers. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op de computer van een bezoeker worden geplaatst door de bezochte internetpagina. Hierin kunnen de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Ook worden (tijdelijke) cookies gebruikt om de werking van een internetpagina te verbeteren.
Doel en inhoud van de gegevensverwerking
De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor de nieuwsbrief service van Internet Connections.
De gegevens worden gebruikt om:
- De aangevraagde nieuwsbrieven te kunnen toezenden.
- Een herinneringsmailtje te sturen voor het aflopen van uw energiecontract met behulp van de contractwizard.
Aan wet- en regelgeving te voldoen.
Bewaren van de persoonsgegevens
Indien u het abonnement op de nieuwsbrief van Internet Connections B.V. opzegt, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk een maand na beëindiging van het abonnement uit ons bestand worden verwijderd, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting langer bewaard moeten worden. De afmeldprocedure staat vermeld op elke verzonden nieuwsbrief.
Het verstrekken van de persoonsgegevens
Internet Connections BV verstrekt uw gegevens niet aan enige andere partij behoudens voor zover de behandeling van aanmeldingen of wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in deze verklaring omschreven doelen gebruikt.
De door u gekozen aanbieder / leverancier heeft eigen verplichtingen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor de behandeling van uw gegevens door hen verwijzen wij naar de toepasselijke privacyverklaring van deze aanbieder. Internet Connections BV maakt gebruik van tussenpersonen die de feitelijke vergelijkingen uitvoeren. Deze tussenpersonen hebben eigen verplichtingen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor de behandeling van uw gegevens door hen verwijzen wij naar de toepasselijke privacyverklaring van deze aanbieder. Indien u wilt weten wie deze tussen personen zijn kunt u dit schriftelijk aan ons laten weten.
Recht van inzage en correctie
U hebt altijd het recht van inzage in de gegevens die Internet Connections BV  over u in bezit heeft en aan wie Internet connections BV persoonsgegevens verstrekt. U hebt het recht deze te laten verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen. U kunt deze gegevens uitsluitend schriftelijk opvragen door een briefje te sturen naar: Internet Connections B.V., Rodetorenplein 15, 8011 MJ Zwolle. Vermeld in de brief uw volledige adres (ook evt. e-mailadres) en uw verzoek tot inzage. U ontvangt dan zo snel mogelijk van ons een overzicht. Hiervoor brengen wij u per keer EUR 5,50 in rekening.
Geheimhouding
De medewerkers van Internet Connections B.V, Internet Connections B.V. zelf en zij die in opdracht van Internet Connections B.V. toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voorzover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.
Beveiliging
Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Internet Connections BV verschillende beveiligingmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.
Inwerkingtreding en wijziging reglement
Dit privacybeleid geldt vanaf 1 januari 2009 en kan slechts door Internet Connections B.V. worden gewijzigd. Wordt het Privacybeleid gewijzigd, dan zullen wij u daarover informeren op onze sites.
    
© 2003 - 2017 Internet Connections B.V.